สัญลักษณ์นี้ควรรู้ไว้ พลาสติกชนิดใดรีไซเคิลได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัญลักษณ์นี้ควรรู้ไว้...พลาสติกชนิดใดรีไซเคิลได้

 

สัญลักษณ์รีไซเคิล (Recycling Symbols) คือเครื่องหมายที่ปรากฏบนบรรจุภัณฑ์พลาสติกหลายชนิด เพื่อแสดงประเภทของพลาสติก

และความสามารถในการรีไซเคิลของพลาสติกนั้น สัญลักษณ์ที่น่าจะเป็นที่รู้จักคือ "รูปโลโก้ของรีไซเคิล" ที่เรียกว่า "Mobius Loop" 

ซึ่งมีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมที่ห้อยลงมาจากวงกลม โดยในลักษณะแต่ละรูปจะมีตัวเลขระหว่าง 1-7 อยู่ภายในรูปโลโก้ แต่ละตัวเลขจะแทนประเภทของพลาสติกและความสามารถในการรีไซเคิลของมันได้ดังนี้

 

 Recycling Symbols

 

1. PETE (Polyethylene Terephthalate) พลาสติกประเภทนี้พบในขวดน้ำ, ขวดเครื่องดื่ม มีความสามารถในการรีไซเคิลที่ดี แต่อาจจะมีข้อจำกัดในการใช้ในบางครั้ง เช่น ขวดน้ำใส่เครื่องชำระปาก 

Polyethylene Terephthalate

 

2. HDPE (High-Density Polyethylene)  พลาสติกประเภทนี้ใช้ในขวดน้ำมัน, ถังขยะ, ขวดยา มีความสามารถในการรีไซเคิลที่ดี

 

High-Density Polyethylene

 

3. PVC (Polyvinyl Chloride) พลาสติกประเภทนี้มักใช้ในท่อน้ำประปา, รางเพลา มีความยากในการรีไซเคิลและอาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

                                                                                                                                                        Polyvinyl Chloride

 

4. LDPE (Low-Density Polyethylene) พลาสติกประเภทนี้ใช้ในถุงพลาสติก, ฟิล์มพลาสติก มีความสามารถในการรีไซเคิลแต่มักอาจจะเป็นกระบวนการที่มีความยากลำบาก 

 

Low-Density Polyethylene

 

5. PP (Polypropylene) พลาสติกประเภทนี้ใช้ในกล่องครัวเครื่องใช้, และขวดเครื่องสำอาง มีความสามารถในการรีไซเคิลแต่ต้องพิจารณาตามกรณี 

 

Polypropylene

 

6. PS (Polystyrene) พลาสติกประเภทนี้ใช้ในกล่องบรรจุภัณฑ์, ถ้วยพลาสติก มีความยากในการรีไซเคิลและอาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

  

Polystyrene)/(miscellaneous Plastics

 

7. Other (Miscellaneous Plastics) ประกอบไปด้วยพลาสติกที่ไม่อยู่ในกลุ่ม 1-6 มักมีความยากในการรีไซเคิลและความสามารถขึ้นอยู่กับวัสดุแต่ละชนิด

 สัญลักษณ์ Mobius Loop เป็นเครื่องหมายที่สำคัญเพื่อให้ผู้บริโภครับรู้ถึงประเภทของพลาสติกและสิ่งแวดล้อมในการใช้งานให้เหมาะสม และอาจช่วยกระตุ้นความสำรวมใจในการรีไซเคิลในอนาคต

ขอบคุณเครดิตภาพ : All Around Plastics by SDGC

สอบถามเรื่อง เสื้อยืด http://m.me/thescreenology หรือโทร 0942614642

หรือเข้าไปเลือกซื้อด้วยตัวเองได้เลยที่ https://www.facebook.com/thescreenology Id line: https://lin.ee/wnTmczD https://www.thescreenology.com/

ช็อปสินค้าออนไลน์ Line myshop > https://bit.ly/3P7ZUmF

Lazada > https://bit.ly/3JQFvS4

Shopee > https://bit.ly/3gE47jA

 

Visitors: 573,273