ทำไมพนักงานอยากลาออกจากงาน

ทำไมคนถึงอยากลาออกจากงาน 

 

คนสามารถมีเหตุผลหลายประการที่ส่งผล ให้พวกเขาตัดสินใจลาออกจากงาน หรือสถานการณ์ที่พวกเขากำลังเผชิญอยู่ นี่คือบางสาเหตุที่คนอาจตัดสินใจลาออก

1.สิ่งที่ไม่เข้ากับความพอใจ บางครั้งคนอาจพบว่างานหรือสถานการณ์ พวกเขาอยู่ไม่ตรงกับความพอใจ อาจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม หรือค่านิยมทางวัฒนธรรมที่ไม่ตรงกัน

 

2.สภาพการทำงานที่ไม่เหมาะสม สภาพแวดล้อมในที่ทำงานมีบทบาทสำคัญในความพอใจของคน ถ้ามีการบังคับใช้นโยบายหรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่ทำให้คนรู้สึกไม่สบาย พวกเขาอาจตัดสินใจลาออกเพื่อหลีกเลี่ยงสภาพเหล่านั้น

 

3.แนวโน้มการเจริญเติบโต บางครั้งคนอาจมองหาโอกาสใหม่ที่มีการเจริญเติบโตมากกว่าในสถานที่ปัจจุบัน การเริ่มต้นใหม่ในสายงานอื่นๆ อาจเป็นเหตุผลในการลาออก

 

4.สภาพการเงินและประสิทธิภาพ ปัจจัยทางการเงินอาจมีผลในการตัดสินใจลาออก คนอาจพบว่าเงินเดือนไม่เพียงพอหรือการทำงานไม่มีโอกาสทางการเงินที่พวกเขาคาดหวัง

 

5.ความพร้อมในชีวิตส่วนตัว ความต้องการในชีวิตส่วนตัวอาจส่งผลให้คนตัดสินใจลาออก เช่น การมีครอบครัวใหม่ การศึกษาต่อ หรือการต้องการเปลี่ยนแปลงในการจัดการเวลา

 

6.สภาพสุขภาพและความเครียด สภาพสุขภาพทางกายและจิตใจมีผลในการตัดสินใจของคนในการลาออก ความเครียดและการทำงานในสภาพที่มีความกดดันสูงอาจส่งผลให้คนตัดสินใจจากงาน

 

7.ความสมพระเกียรติและความรับผิดชอบ บางคนอาจพบว่าตัวเองมีความสมพระเกียรติ และความรับผิดชอบต่อครอบครัวหรือสังคม และตัดสินใจลาออกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้ตรงตามค่านิยมของตน

 

การตัดสินใจลาออกเป็นเรื่องที่ซับซ้อน และมีความแตกต่างกันไปตามบุคคลและสถานการณ์ ควรพิจารณาด้วยความรอบคอบและคำนึงถึงสาเหตุและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจดังกล่าว

ขอบคุณเครดิตภาพ : th.jobsdb.com

สอบถามเรื่อง เสื้อยืด http://m.me/thescreenology หรือโทร 0942614642

หรือเข้าไปเลือกซื้อด้วยตัวเองได้เลยที่ https://www.facebook.com/thescreenology

Id line: https://lin.ee/wnTmczD https://www.thescreenology.com/

ช็อปสินค้าออนไลน์ Line myshop > https://bit.ly/3P7ZUmF

Lazada > https://bit.ly/3JQFvS4

Shopee > https://bit.ly/3gE47jA

 

Visitors: 573,273